Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
 
 • ............ Đang cập nhật ............
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
logo liên kết
TIN TỨC NỔI BẬT
 • QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.
 •  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
  trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.
   
   
  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG
   
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND-VX ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;
  Căn cứ theo biên bản phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 vào ngày 02 tháng 06 năm 2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo,
TIN TỨC SỰ KIỆN