Chào mừng bạn đến với website Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Cái Răng
TIN TỨC NỔI BẬT
 • QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.
 •  
  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
  trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015.
   
   
  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG
   
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND-VX ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng;
  Căn cứ theo biên bản phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 vào ngày 02 tháng 06 năm 2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo,
 • Triệu tập phỏng vấn xét tuyển
 •  
       Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
       Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí
  đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
       Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng
  hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
       Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-PGDĐT ngày 04/5/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên
  chức ngành giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 2 năm học 2014-2015;
   
       Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cái Răng thông báo đến các ứng viên có tên trong danh sách đính kèm dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
  Phòng đến dự phỏng vấn xét tuyển với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
   
   
 • Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
 •       Căn cứ Công văn số 38/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức.
        Để đáp ứng nhu cầu chuyển công tác hằng năm của viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn thủ tục giải quyết chuyển công tác năm học 2014-2015 như sau:
   
TIN TỨC SỰ KIỆN