Saturday, 03/12/2022 - 16:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG - TP. CẦN THƠ
 • Trần ngọc Lĩnh - Quận uỷ Viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng GD&ĐT quận
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lãnh chỉ đạo chung công tác chuyên môn các ngành học, cấp học: MN-MG-TH-THCS; chỉ đạo trực tiếp các mặt công tác: Công tác thi đua khen thưởng của ngành, cơ quan; công tác tổ chức nhân sự của ngành, cơ quan; công tác kế hoạch-tài chính của ngành, cơ quan; công tác xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị trường học của ngành, cơ quan; công tác công nghệ thông tin ngành của ngành, cơ quan.

 • Nguyễn ngọc Tuyết Vân - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chỉ đạo trực tiếp, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng đơn vị về kết quả các mặt công tác: Công tác chuyên môn ngành học mầm non-mẫu giáo (kiểm định, chuẩn quốc gia, kiểm tra, các phong trào, hội thi…); công tác hành chính quản trị cơ quan; công tác pháp chế; công tác giáo dục thể chất; các công tác phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể trong quận (Hội Khuyến học, Quận Đoàn, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Hội chữ thập đỏ, Công an, Quân sự, Thương binh và Xã hội, Hội Phụ nữ quận …). Phụ trách công tác tổ chức nhân sự; thư ký ghi biên bản trong các cuộc họp lãnh đạo cơ quan.