Thứ bảy, 03/12/2022 - 15:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG - TP. CẦN THƠ
 • Tạ Công Tuấn- Công chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0586682668
  • Email:
   tatuan1965@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chống mù chữ- phổ cập giáo dục; giáo dục thường xuyên; hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng các phường; công tác kiểm tra, công tác tiếp công dân; công tác thi đuakhen thưởng của ngành, kỷ luật (nếu có). Công tác chuyên môn giáo dục cấp tiểu học (kiểm định, chuẩn quốc gia, kiểm tra, các phong trào, hội thi…); công tác pháp chế của ngành.
    

 • Nguyễn Thị Mộng Bình- Công chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong và ngoài ngân sách nhà nước; công tác bảo hiểm (bảo hiểm xã hội,
   bảo hiểm y tế…); theo dõi tài sản hàng năm của ngành và của cơ quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng đơn vị trong công tác quyết toán kinh phí trong và ngoài ngân sách của các trường trực thuộc theo từng năm ngân sách và năm học. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản; cơ sở vật chất trường học
    

 • Nguyễn Thị Huệ Hồng- Công chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, thủ quỹ cơ quan; giữ và bảo quản con dấu của cơ quan; công tác cải cách
   hành chính. Thư ký ghi biên bản trong các buổi họp của ngành và cơ quan. Phụ trách công tác kế hoạch-tổng hợp-thống kê; báo cáo hằng tuần-thángquý-năm; phụ trách các phần mềm thống kê ngành, cơ quan.
    

 • Trần Tài Phát- Công chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn giáo dục cấp trung học cơ sở (kiểm định, chuẩn quốc gia, kiểm tra, các phong trào, hội thi…); phụ trách công tác thư viện-thiết bị trường học; công tác giáo dục thể chất trường học; công tác Đoàn-Đội; công tác khảo thí (tuyển sinh đầu cấp); phụ trách trang web của Phòng.
    

 • Nguyễn Thị Mỹ Thanh- Công chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đai học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn ngành học mầm non (kiểm định, chuẩn quốc gia, kiểm tra, các phong trào, hội thi…);
   các công tác phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể trong quận (Hội Khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ quận; Trung tâm Y tế …); công tác công đoàn các trường học (phối hợp với Liên đoàn Lao động quận).