Tuesday, 21/05/2019 - 01:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CÁI RĂNG - TP. CẦN THƠ
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

THÔNG BÁO Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cái Răng năm học 2017-2018

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục  
quận Cái Răng năm học 2017-2018

 Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày  12  tháng  4  năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP  ngày  08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi  thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng
hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;   
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-  BGDĐT-  BNV  ngày  14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-  BGDĐT-  BNV  ngày  16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-  BGDĐT-  BNV  ngày  16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC  và  Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-SNV  ngày  08  tháng  9  năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc thực hiện điều chuyển và tạm giao bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân
dân quận Cái Răng;
Căn cứ Quyết định số 4258/QĐ-UBND  ngày  11  tháng  10  năm 2017  của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sự nghiệp giáo dục) năm 2017  thuộc Ủy ban nhân dân
quận Cái Răng;
Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày  18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cái Răng năm học 2017-2018,
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng có nhu cầu xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc quận Cái Răng  năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
 

I.  Tiêu  chuẩn, điều  kiện được  đăng ký và không được đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức:
1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
- Về độ tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi đến không quá 40 tuổi.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có đơn đăng ký dự tuyển .
- Có văn bằng , chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên dự tuyển.    
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định pháp luật cụ thể như sau:
       1.2  Những trường hợp sau đây không được đăng ký:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lí hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trại giáo dưỡng.
+ Phát âm bị ngọng, lắp.  Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ quyền tuyển dụng.
II. Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ  và phỏng vấn, công bố kết quả:
1. Thành phần hồ sơ:
Thí sinh dự tuyển phải thực hiện 01  bộ hồ sơ (phát hành tại bộ phận Tổ chức cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng) gồm các loại hồ sơ sau :
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định);
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
(Mẫu được phát hành tại bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng từ ngày 23/10/2017)
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do  cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang  tiếng
Việt;
- Bản sao Bảng điểm tốt nghiệp. (Đối với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp theo thang điểm 4 cần liên hệ với trường đào tạo xin giấy xác nhận quy đổi sang thang điểm 10);
-  Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày (tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển);
- Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên (nếu có): Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh;Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; 

- Bản sao sổ hộ khẩu đăng ký thường trú;
- Bản sao giấy khai sinh;
- 02 ảnh cỡ 4x6 cm cùng loại, chụp từ 6 tháng trở lại đây, ghi rõ họ tên và
ngày tháng năm sinh phí sau ảnh;
- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận. 

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Từ ngày 23/10/2017 đến hết ngày 17/11/2017.
- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: bộ phận tổ chức nhân sự, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng (số 02 đường Trưng Nữ Vương, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ)
- Người dự tuyển trực tiếp nhận hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp thay, không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
3. Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển:
- Ngày 08/12/2017 tiến hành phỏng vấn xét tuyển.
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến là ngày 20/12/2017.
III. Hình thức, nội dung, cách tính điểm
1.  Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2.  Nội dung xét tuyển:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
-  Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3. Cách tính điểm:
a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100,
tính hệ số 1.
b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn đã được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số theo quy định. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm học tập, điểm phỏng vấn đã được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số theo quy định.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a)  Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người trúng tuyển được xác định theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh; 

g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
4.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định người trúng tuyển.
4.4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

IV.Thời hạn nhận việc:
-  Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng nhận giấy giới thiệu về đơn vị trúng tuyển để ký hợp đồng làm việc.
- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời gian khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng.
- Quá thời hạn nói trên, người trúng tuyển không đến nhận việc sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc đã ký.
Trên đây là Thông báo  xét tuyển viên chức của ngành giáo dục quận Cái Răng năm học 2017-2018 đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện tốt Thông báo này./.
 ( Đính kèm biểu thống kê nhu cầu tuyển dụng) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 đã ký và đóng dấu
 
Vương Công Khanh

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận;    
- Phòng Nội vụ quận;
- Văn phòng HĐND và UBND quận;
-  Các  trường  mầm  non,  tiểu  học,
THCS trên địa bàn;
- Website (thông báo công khai);     
- Lưu: VT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết